آيت‌الله‌جنتي: رد ولايت‌فقيه انكار خداوند است
Shafaf
06-Dec-2010 (one comment)

فارس: دبير شوراي نگهبان گفت: رد ولايت فقيه انكار خداوند است و بايد ولايت فقيه را به عنوان يكي از احكام خداوند در روي زمين دانست.

آيت‌الله جنتي يكشنبه‌ شب در همايش توسعه و تعميق بصيرت اظهار داشت: بدون طي مراحل ولايي خداوند، پيامبر و امام نمي‌توان به حقيقت و رسالت ولايت فقيه دست پيدا كرد.

وي با اشاره به اينكه حاكميت اصلي با خداوند است، افزود: خداوند با شرايط ويژه افرادي را براي حاكميت بر ديگران انتخاب مي‌كند كه از ذهن بشر دور است.

دبير شوراي نگهبان تصريح كرد: رد ولايت فقيه انكار خداوند است و بايد ولايت فقيه را به عنوان يكي از احكام خداوند در روي زمين دانست.

وي ابراز داشت: پيام و اهداف انقلاب اسلامي برگرداندن حكومت اسلامي به جاي اصلي خود با مديريت ولايت فقيه است.

آيت‌الله جنتي شرايط ولي فقيه را داشتن تدبير، مديريت مقاوم در مقابل ظلم و زور و آشنايي كامل با معارف و احكام اسلامي دانست.

وي با تاكيد بر اينك... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

I am so proud my avatar

by mahmoudg on

on facebook reads "I am a Mohareb and damn proud of it".  In your face Mr. Ayatollah, if your god who orders and plays out such death and destruction he/she/it has in Persia, then to hell with your god, your Cultist Islam and your worthless Quran.