ادعای "دی‌تسایت": قالی‌باف جای احمدی‌نژاد را خواهد گرفت
Deutsche Welle Persian
04-Dec-2010

براساس گزارش هفته‌نامه آلمانی "دی‌تسایت" کمیسیونی با مشارکت وابستگان حکومت سرگرم تدوین طرحی برای برون رفت از بحران سیاسی ایران است. "دی تسایت" می‌نویسد که ممکن است در آینده نزدیک قالی‌باف جای احمدی‌نژاد را بگیرد.

"دی‌تسایت" عنوان "سبزی که رنگ نمی‌بازد" را برای گزارش یک صفحه‌ای خود برگزیده است. این هفته‌نامه پس از طرح این پرسش که «اپوزیسیون ایرانی چگونه خود را سازماندهی می‌کند و به نبرد ادامه می‌دهد»، می‌نویسد: « در ایران، این امید وجود دارد که ادامه اعتراضات و شکاف در حاکمیت، سبب کناره‌گیری احمدی‌نژاد شود. اما در این صورت، موسوی که ترجیح می‌دهد افکار عمومی را برای اصلاحات بنیادی در رژیم آماده کند، مایل نیست به جای او بنشیند، بلکه برای دوران انتقالی باید محمدباقر قالی‌باف جایگزین احمدی‌نژاد شود.»

در بخش دیگری از گزارش دی‌‌تسایت آمده است: «در تهران گفته می‌شود که گروهی از متخصصان، بررسی مقدمات تشکی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark