چهار زندانی بامداد امروز در اصفهان اعدام شدند
Human Rights Iran
04-Dec-2010

بنا به گزارش های رسیده بامداد امروز شنبه ۱۳ آزار ماه چهار زندانی در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا و به نقل از روابط عمومي دادگستري اصفهان، نام و اتهامات زندانیان اعدام شده بدین شرح است:
۱. "عبداله –ن" به اتهام نگه داري و در معرض فروش قرار دادن ۴۹۵ گرم کراک
۲. "ظريف-د" به اتهام نگه داري مقدار نه کيلو و۴۵۰ گرم کراک ،
۳. "مسعود –ق" متولد ۱۳۵۱ " به اتهام جاسازي و حمل ۲۶۱ (گرم؟) کراک(محکوم به اعدام و مصادره اموال) و
۴. "بختيار-س" متولد ۱۳۴۵ به اتهام نگه داري۷۴ کيلو و ۸۰۰ گرم کراک وحمل و نگه داري۵۶ کيلو و ۱۰۰ گرم کراک ونگه داري ۶۰۳ گرم ترياک و۹۴ گرم سوخته ترياک و دو دستگاه وافور واعتياد به مواد مخدر (محکوم به اعدام و دو سال حبس ومبلغ ۱۸۲۰۰۰۰۰ ريال جزاي نقدي و۷۰ ضربه شلاق)

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark