تردید در صحت هویت شاکی علی دیزایی، افسر سابق پلیس لندن
BBC Persian
01-Dec-2010

صحت هویت واعد البغدادی، شاکی علی دیزایی (از افسران سابق پلیس لندن) که به عنوان شاهد اصلی دادستانی در دادگاه حاضر شده بود، مورد تردید قرار گرفته است.

علی دیزایی، ۴۸ ساله، به دلیل "حمله به واعد البغدادی و بازداشت او به دلایل غیرقابل توجیه" در سال ۲۰۰۸ مجرم شناخته و به چهارسال حبس محکوم شد.

اما مجموعه ای از مدارک و اسناد که بی بی سی آنها را دیده، نشان می دهد آقای البغدادی که تاکنون گفته می شد عراقی است، در دادگاه با نام و ملیت ساختگی حاضر شده بوده است.

آقای دیزایی پس از 24 سال فعالیت در پلیس لندن، به دلیل بازداشت واعد البغدادی بیرون رستورانی ایرانی در کنزینگتون در غرب لندن از کار برکنار شد.

با این حال، مدارک جدید نشان می دهد نام اصلی آقای البغدادی "واعد مالکی" است و او در سال ۱۹۸۳ در تهران به دنیا آمده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark