رئیس بسیج زنان:ازخواهرانی که درجریان فتنه موردضرب وشتم قرارگرفتند دلجویی ميکنيم
Daneshjoo News
29-Nov-2010

روزنامه کیهان گفت وگوی مفصلی با اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان انجام داده است. به گزارش خبر آنلاین اهم مطالب این گفت وگو به این شرح است:
*در حال حاضر بیش از 300 هزار دانشجوی دختر بسیجی عضو بسیج جامعه زنان هستند؛ آن هم دانشجویان فرهیخته و اندیشمند.
*هم اکنون بیش از 2 میلیون نفر از زنان خانه دار در این سازمان عضو هستند .
*ما همگام با همه مردم، بویژه سازمان های مردم نهاد مربوط به زنان، بیانیه هایی را در جهت روشنگری و محکومیت اقدامات و جریان های فتنه صادر کردیم. شاید با بیش از پنجاه، NGO مربوط به زنان هماهنگی داشتیم تا بیانیه های مشترک صادر کنیم.
*تمام تلاش ما این بود که چهره واقعی سران فتنه برای مردم روشن شود که به حمدا... همین طور هم شد و مردم ما چهره واقعی آنان را شناختند.
* یکی از برنامه ها این بود که خواهران بسیجی از خواهران و زنانی که در جریان فتنه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شده بودند عیادت کرده و دلجویی نمودند.<... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark