فرمانده کل بسیج:حکم ولایت همان حکم خداوند و«اِن الحُكم الا لله»است
Jonbesh-e Rah-e Sabz
25-Nov-2010

جرس: فرمانده کل بسیج معتقد است "بسیجی ها در مقابله با فتنه نشان دادند كه شاگردان خوبی در مكتب ولایت بوده‌اند و درس های بصیرتی را به خوبی فرا گرفته‌اند" و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت "امروز اگر قطعه قطعه مان كنند هر سلولمان فریاد برآورد لبیك یا علی."
این مقام نظامی با ادعای اینكه "حقیقت ولایت، همان «اِن الحُكم الا لله» است و بسیج هم چیزی نیست جز جاری شدن ولایت در بستر جامعه كه قرآن حزب الله می خواندش"، اظهار عقیده کرد "همه پیروزی های برجسته، مرهون بسیج حول ولایت بود و امروز هم با هدایت ولایت است که به پشت خیمه فرماندهی دشمن اصلی رسیده ایم و تجربه تلخ قرن ها محرومیت از آزادی و امنیت و عدالت كافی بود كه ما قدر ولایت را امروز بشناسیم تا اگر قطعه قطعه مان كنند هر سلولمان فریاد برآورد "لبیك یا علی."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark