حمله مزدوران جمهوری اسلامی به دکتر ناصر انقطاع در لس آنجلس+عکس
parsdailynews.com
24-Nov-2010 (3 comments)

ه گزارش تلویزیون پارس ، روز آدینه در سالگرد قتل فجیع فروهر ها ، دکتر ناصر انقطاع ، بعد از اجرای برنامه اش در تلویزون پارس ، هنگام ترک استودیو ، که قصد سوار شدن به اتومبیلش را داشته مورد حمله و ضرب و شتم مزدوران رژیم قرار گرفت. تصاویر زیر چند لحظه پیش از تلویزیون پارس همراه با گفتگو با ایشان پخش شد.دکتر انطقاع گفت: آن دو نفری که به وی حمله کردند قصد جانش را داشته اند، در این حمله چند دندان دکتر انقطاع شکسته و چشم ایشان خونریزی کرده که در حال حاضر تحت درمان هستند ، دکتر انقطاع که ماجرای حمله به خود را روی خط آقای میبدی بازگو می کرد گفت که حال روحی اش خوب است و  آدینه برنامه تلویزیونی خود را در تلویزیون پارس اجرا خواهد کرد.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
azadi5

strange

by azadi5 on

I'm not sure about this story. If the guys who attacked him were in fact IRI agents, why did they just beat him and not kill him? It would be too risky for IRI if the attackers were identified and captured. We have to wait and see if arrests are made.


Hoshang Targol

4آذر: سوء قصد به

Hoshang Targol


4آذر: سوء قصد به دکتر ناصر انقطاع

اطلاع يافتيم که دکتر ناصر انقطاع يکی از پژوهشگران آزاديخواه و چهره های
ملی در رسانه ها و از منقدين نامدار جمهوری اسلامی روز گذشته هنگام خروج از
محل کارش مورد حمله عناصر ناشناس قرار گرفته است. در اثر اين حمله چند
دندان ايشان شکسته و چشم ايشان خونريزی نموده است. علی رغم اين، روحيه دکتر
انقطاع رضايت بخش و ايشان تحت معالجه ميباشند. آزاديخواهان و چهره های ملی
همواره مورد حمله عوامل زور و ترور بوده اند. ما سوء قصد به دکتر انقطاع
را بشدت محکوم مينمائيم و اميدواريم که عاملين و آمرين آن هرچه زودتر مشخص و
افشا شوند.

هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور

مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همايون مهمنش

چهارم آبان 1389 برابر بيست وچهارم نوامبر 2


Maryam Hojjat

IRR/IRI is criminal & all his supporters are

by Maryam Hojjat on

thugs and have been killing brutally so many Iranians intelectuals.  End for IRI is close.