ترور برای خدا، در چهار اپیزود
مجید محمدی
22-Nov-2010 (one comment)

کسانی که به قدرت تخریب اسلامگرایی واقف نیستند و هنوز آن را در جهان امروز جدی نمی‌گیرند یا می‌اندیشند باید با آن همزیستی پیدا کرد باید این داستان‌های کاملاً واقعی را به دقت بخوانند. اسلامگرایان، مخالف و غیر خود را مستحق مرگ می‌دانند و فکر می‌کنند که با این عمل دارند به وظیفه الهی خویش عمل می‌کنند.

علاوه بر سطح فردی به وجه ساختاری این اعمال نیز باید توجه کرد. ترور و کشتن مخالفان بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی است و این رژیم بر این گونه اعمال بنا شده است. دستگاه امنیتی رژیم اصولاً با آموزه حذف مخالفان اداره می‌شود.

هر گروهی نیز که از این حکومت جدا شده بلافاصله وجه تمایز خود را با محکوم کردن این گونه اعمال اعلام کرده است. قدرتمندترین جراحان نیز توانایی بیرون کشیدن این غده را از دل جمهوری اسلامی  ندارند چون ترور مخالف و حذف دگراندیش و دگرباش حتی در سطوح میلیونی در گوشت و پوست و خون این نظام است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

een khoda ham ba een deenhash

by mahmoudg on

hameyeh mara nemood.  Not sure why he does not decide to only subscribe to one or better yet, NONE, and leave us all alone.