خزعلی:خدا را شکر ولی فقیه بر سر کار است نه شاه مستبد
Saham News
20-Nov-2010

دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر گفت : من خدا را شکر می‌کنم که در این زمان به دنیا آمدم که امام، رهبری و مسلمین غیور را دیدم که ولی فقیه بر سر کار است نه شاه مستبد و مطابق احکام اسلام رفتار می‌شود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark