اعدام مخفیانه اتباع نیجریه و غنا در زندان وکیل آباد مشهد
VOA
16-Nov-2010 (2 comments)

«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» از دولت های نیجریه و غنا خواسته
است تا با اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی، خواهان دریافت جزئیات و
اطلاعات کاملی در مورد اخبار مربوط به اعدام اتباع این دو کشور در ایران
شوند.

«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» از ارسال نامه هایی این سازمان به
وزرای امور خارجه نیجریه و غنا و مطلع کردن آن ها از گزارش های معتبری در
مورد اعدام دو تبعه آفریقایی در زندان وکیل آباد مشهد خبر داده است.

در بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده است بنا به گزارش های دریافتی پال چینو، تبعه نیجریه به همراه نه مرد ایرانی

دیگر روز ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۰ اعدام شد و آکواسی آکوابه، تبعه غنا نیز در
روز ۱۸ اوت سال ۲۰۱۰ به همراه گروه دیگری به صورت دسته جمعی در این زندان
اعدام شد.

بنا به گفته هادی قائمی، مدیر اجرایی «کمپین بین المللی حقوق بشر در
ایران»، دولت های نیجریه و غنا باید در ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

MRX, they're just tired of killing Iranians

by Anonymous Observer on

it gets boring after a while, you know...same people, same cries for help in Farsi, etc.  One needs variety in his life.  

What were these poor Africans doing there anyway?!! 


MRX1

Beauty of IRI

by MRX1 on

you see it does not discriminate when it comes to killing. black or white recieve same treatment!