احمدی مقدم:یوتیوب راببینید ،پلیس کتک می خورد تامردم اذیت نشوند
Kaleme
15-Nov-2010

چکیده : واکنش پلیس در برابر مخالفین در خیابان های تهران، مناسب بود و هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی ماموران پلیس رخ نداد. آنها از سلاح گرم استفاده نکردند و هیچ کس به ضرب گلوله پلیس، کشته نشد. پلیس در تظاهرات های تهران تنها با یک طرف منازعه مقابله نکرد بلکه در آن واحد، با چند طرف مقابله می کرد. همزمان با ورود مخالفان احمدی نژاد به خیابان ها، حامیان وی نیز به خیابان ها آمدند و شمار آنها نیز زیاد بود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark