خفقان، استبداد، دیکتاتوری
Rooz Online
15-Nov-2010 (4 comments)

فائزه هاشمی با انتقاد شدید از شرایط کشور گفت این وضعیت در یک کلام "دیکتاتوری" است.
دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفت و گو باروزنامه لاوان گواردیا چاپ اسپانیا، با بیان اینکه جنبش اعتراضی ملت ایران موسوم به جنبش سبز زنده است، انتقادات تندی را علیه حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد مطرح کرد.وی با تشبیه حکومت جمهوری اسلامی به حکومت های دیکتاتوری و استبدادی گفت: "فرد ديکتاتور اجازه نمي دهد که افراد ديگر در قدرت سهم داشته باشند و بخواهند افکار خود را ابراز کنند."
به گفته فائزه هاشمی "چنين مواردي در دولت هايي که منتخب راي مردم نيستند و خواسته هاي مردم را برآورده نمي کنند، اتفاق مي افتد."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Nader Vanaki

آقاتون دستکمی از دیکتاتورها نداره

Nader Vanaki


اون موقع که حاجی بر عرش نشسته بود و فرمانروایی می کرد، مگه کسی جرائت داشت از دولتش انتقاد کنه؟  قتل های زنجیره ای هم به دوران اکبر شاه برمی گرده و نه دوران خاتمی.  حالا که حکومت از دستشون در رفته، شدن حامی عدالت و دمکراسی، زکی! 

mahmoudg

oh sweet it is

by mahmoudg on

to see an akhond kill another one, and i think we will come to that once attacks on Iran, frees it from this regime.  But how funny it is that this daughter of a whore (and i say that not because her mother is one, god knows she is ugly that no one would want to touch her), but because her family has whored themsleves to the cult of Islam, for the sake of economic gains.  Now that this same regime and the people of Iran recognized the corruption of this family, this regime, and the Cult of Islam in particular, she has remembered that this regime is a dictatorship.  What she forgot to mention is that her father is the main culprit of it and will be brought to justice and perhaps get a life sentence once Iran is free.


kazem0574

Can it be because of

by kazem0574 on

The sentence where she says

"فرد ديکتاتور اجازه نمي دهد که افراد ديگر در قدرت سهم داشته باشند و بخواهند افکار خود را ابراز کنند."

Is it because some people can't have a share of the power anymore.


Anonymous Observer

She just found out?!!!

by Anonymous Observer on

.