فرمانده کل بسیج از فعال تر شدن بسیج در فضای رسانه ای خبر داد
rahesabz
14-Nov-2010 (one comment)

جرس:
فرمانده کل بسیج با انتقاد شدید پخش برنامه ها و کارتون های غیر ایرانی از
صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از تاسیس سازمانی تحت عنوان "بسیج و رسانه" به
منظور "فعال تر شدن بسیج در فضای رسانه ای" خبر داد و ادعا کرد "اینکه می
گویند بسیج از این راه می خواهد رسانه های کشور را کنترل کند"، دروغ است.

وی
همچنین با حمله به شخصیت های کارتونی چون مرد عنکبوتی و "کاذب" خواندن
آنها، پیشنهاد داد که از شخصیت هایی که سبب "اقتدار جمهوری اسلامی" شده اند
در برنامه های تولیدی صدا و سیما استفاده شود.

همزمان
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش تر خبرنگار صدا و سیما در
نیویورک بوده، تصاویر لحظات شهادت ندا آقا سلطان در جریان اعتراضات پس از
انتخابات را، نمونه ای از یک "شاهکار هنری" در رابطه با فعالیت فرهنگی در
جنگ نرم دانست و ادعا کرد "دیدید که چند دورب... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Looks like an Ugly Cartoon Chracter him selfe

by IranFirst on

Look at the picture of this basiji Thug. Why is it that the more Islamic these thugs are the more ugly they look?!