محاکمه دانشجویان در دادگاه نظامی
Saham News
13-Nov-2010

دانشجویان این روزها بعد از احضار و بازجویی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند؛ اقدامی که برای اولین بار در جمهوری اسلامی انجام می شود. دانشجویان معتقدند که جای شاکیان و متهمان در دادگاه رسیدگی به متهمان کوی دانشگاه تهران تغییر کرده و این دانشجویان هستند که به جای متهمان محاکمه و زندانی می شوند.

به گزارش کلمه، دانشجویان دانشگاه تهران و تعدادی دیگر از دانشگاه‌های کشور برای بازجویی به دادگاه‌های نظامی احضار می‌شوند. بهانه مسوولان برای این کار این است که چون متهمان پرونده کوی دانشگاه از ماموران انتظامی بوده اند پس محاکمه دانشجویان هم باید در این دادگاه ها برگزار شود.

دانشجویان دانشگاه‌های کشور از این اقدام یعنی احضار دانشجویان به دادگا ههای نظامی ابراز نگرانی می کنند و می گویند که این شکل محاکمه یاد آور برگزاری دادگاه‌های فعالان سیاسی در رژیم گذشته است. چرا که در زمان شاه هم دادسرای نظامی پرونده فعالان مدنی ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark