هشدار وزارت خارجه در مورد 'تخلیه اطلاعاتی دانشجویان ایرانی'
BBC Persian
08-Nov-2010 (one comment)

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد تلاش کشورهای خارجی برای "تخلیه اطلاعاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی ایرانی تحت پوشش فعالیت های تحقیقاتی" هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۱۷ آبان (۸ نوامبر) آقای مهمانپرست از "مردم، دانشجویان و محققان ایرانی" خواست مواظب باشند که دیگران آنها را "تحت پوشش کارهای مطالعاتی و فعالیت های تحقیقاتی وادار به این نکنند که اطلاعات داخل کشور خود را بررسی و دسته بندی کنند و مرتب و شیک در اختیار آنها بگذارند."

خبرگزاری مهر پیشتر اظهارات محمد حسینی، معاون پارلمانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم را نقل کرده بود که هشدار می داد که کشورهای خارجی "ممکن است از هر دانشجوی دکتری ما که به آنجا اعزام شده است اطلاعاتی بگیرند که مجموع این اطلاعات می تواند برای آنها نافذ باشد."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

My question is

by mahmoudg on

Why do the parliamentarians, members of the government, cabinet members, etc. send their children to foreign countries to study anyways?  Was this devolution not in part due to the fact that we had sent so many of our youth abroad?  This cult and this devolution was and is so full of it.  It is time we remove these filth by force and nothing else.