شکایت عبدالله مومنی از بازجویان و قاضی پرونده‌اش
Advar News
07-Nov-2010

ادوارنیوز: عبدالله مومنی، رییس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با تنظیم شکایت‌نامه‌ای، از افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکنجه وی، نقش داشته‌اند، شکایت کرد.

مومنی این شکایت‌نامه را پس از تنظیم در دادسرای اوین، به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران تحویل داده است. بنا به اخباری که منتشر شده است، سخنگوی سازمان ادوار از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حیدری‌فر بازپرس دادگاه انقلاب و از متهمان اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک، قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و بازجوهای وزارت اطلاعات از جمله بازجویی به نام "سیدعلی صالحی" مشهور به "سید" شکایت کرده است.

عبدالله مومنی در شکایت‌نامه خود، این افراد را از جمله "شکنجه‌گران اصلی" خود در طول دوران بازداشت‌اش در بند 209 زندان اوین نامبرده است.

سخنگوی سازمان ادوار، پس از پایان دوران مرخصی خود، به بند 350 زندان اوین م... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark