محمدرضا خاتمی: اقتدارگرایان در سراشیبی سقوط هستند
rahesabz
04-Nov-2010 (2 comments)
جرس: محمد رضا خاتمی ، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت
ایران اسلامی با بیان دلایل دروغگویی و نشر اخبار کذب از سوی رسانه های
حاکمیت تصریح کرد که جریان اقتدار گرایی با این شتابی که به خود داده، در
سراشیبی سقوط افتاده و آینده روشنی برایش متصور نیست.


به گزارش کلمه  خاتمی در  تبیین  علل دروغ پراکنی  اقتدارگرایان می گوید: 
آنان به خوبی متوجه شده اند که بدنه شان از حوادث اخیر مایوس شده است و
ناکارآمدی آنها نیز پیش از گذشته مشخص گشته و شیوه های آنان برای اداره
کشور کارآمد نیست و در بیشتر حوزه ها چون سیاست داخلی، خارجی، اقتصاد و
فرهنگ شکست خورده اند و برای دلایل است که به دروغ پناه می برند.

متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:

 

اخیرا اظهاراتی شده است در خصوص آنکه شما با اقای احمد ناطق نوری دیدار
داشته اید و گفتگوهایی در این بین رد و بدل شده است نظرتان در باره این
دیدار چیست؟

م... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

But if can ease your conscience So did my namesake ;0)

by Darius Kadivar on

Like All Pofuse Akhoun Liers ...

Mohsen Kadivar: Ham Gazeh, Ham Lobnan, Janam Fedayeh Iran:

//www.youtube.com/watch?v=0y4FWoLxYE8&feature=related

As Opposed to the Real Slogans in the Streets of Iranzamin:

Nah Gazeh, Nah Lobnan, Janam Fedayeh Iran

//www.youtube.com/watch?v=gr8YrAx21GE


Darius Kadivar

IRI lies because Your Brother Encouraged it to do so ...

by Darius Kadivar on

Khatami, Democracy, & Islamic Republic :

//www.youtube.com/watch?v=fUza-yhd9dM