Crown Prince Reza Shares a Private Letter he Recieved from Father while training in the US as a Jet Pilot
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
02-Nov-2010

هم میهنان عزیزم،

در طی سالیانی که به دور از میهن و در غربت بوده ام همیشه پشتیبانی های بی شائبۀ شما از دیدگاه ها و نظریاتم موجب دلگرمی ام بوده و انگیزۀ اصلی و نیروبخش من در ادامۀ مبارزه.

اکنون برای آنکه قدردانی خود را نسبت به این همه مهر و پشتیبانی پاکدلانه ابراز دارم، در آستانۀ پنجاهمین سال زندگیم مایلم یکی از خصوصی ترین و ارزشمندترین یادگارهایی که از پدرم دارم و آن تنها نامه ای است که در دوران تحصیل در آمریکا از ایشان دریافت کردم را با شما عزیزان سهیم شوم.

رضا پهلوی

برای دریافت اصل این نامه لطفا از این پیوند استفاده نمایید

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark