اعدام پنهانی ۱۰ زندانی دیگر زندان وکیل آباد مشهد
International Campaign for Human Rights in Iran
02-Nov-2010

بنا بر اطلاعاتی که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران کسب کرده است در ادامه اجرای احکام اعدام در زندان وکیل آباد مشهد، سه شنبه گذشته چهارم آبان ماه ، حکم اعدام در مورد ۱۰ زندانی دیگر محکوم به اعدام در زندان وکیل آباد مشهد به صورت گروهی و بدون اعلام رسمی مقامات دولت ایران اجرا شد. همه قربانیان این اعدامها متهمان مربوط به مواد مخدر بوده اند.

گفتنی است در بین اعدام شدگان روز ۴آبان، یک شهروند نیجریه نیز وجود داشته است. همچنین در اعدام های مشابه در زندان وکیل آباد مشهد در ماههای اخیر، شماری تبعه کشور افغانستان و یک تبعه کشور غنا نیز اعدام شده اند.

این اعدام ها نیز بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده و بدون اطلاع قبلی خود محکومان به اعدام صورت گرفته است. به گفته منبع یاد شده که با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سخن می گفت «این اعدام ها بدون ابلاغ تاییدیه دیوان عالی کشور و بدون اعلام زمان اعدام به خانواده ها و وکلای مته... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark