مانورهای نظامی برای مقابله با "فتنه اقتصادی"
roozonline / بهرام رفیعی
31-Oct-2010

همزمان با  اجرای قانون هدفمندی یارانه
ها از سوی دولت محمود احمدی نژاد و ابراز بی اطلاعی و نگرانی کارشناسان و
رسانه ها از نحوه اجرای این طرح، مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی با اظهار
نظرهای مختلف از آمادگی نیروهای تحت امر خود برای مقابله با اعتراضات
احتمالی و "فتنه اقتصادی" خبرمی دهند. از سوی دیگر همزمان با این اعلام
آمادگی، نیروی های سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی نیز با قرار گرفتن
در حالت آماده باش مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار می کنند.

در همین باره روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی به صراحت
اعلام کرد: "پليس آمادگي در برابر فتنه اقتصادي را دارد و داراي اشراف
... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark