مردم نگرانند، دولت سردرگم
roozonline / نازنین کامدار
31-Oct-2010 (one comment)

درحالی که اخبار متفاوتی از واریز
یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در تهران منتشر شده و هنوز زمان اجرای
هدفمندی یارانه ها معلوم نیست، نشانه های نگرانی دولت با تشدید  فضای
امنیتی در پایتخت و اظهار نظرهای تهدید آمیز مقامات، هر روز پررنگ تر می
شود.

در همین راستا، علاوه بر ممنوعیت انتشار آمارهای اقتصادی و
"فتنه گر" خواندن معترضان احتمالی به افزایش تورم و قیمت کالاها،  ایست های
بازرسی شبانه در معابر عمومی برپاشده و مانور نیروهای لباس شخصی و نظامی و
همچنین کاهش مجدد سرعت اینترنت، به فضای ملتهب  اجتماعی و اقتصادی موجود
دامن زده است.

6 ماه خرید نکنید

در این میان، ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
yolanda

.......

by yolanda on

IRI is afraid of general strike!

AN is really full of hot air.....he claims that sanctions won't work/he brags he is not afraid of sanctions.....and then he cuts subsidies/tells people to get used to pay more for less (I read on LA Times)......and now IRI is blocking media from reporting bad economic news.......IRI is shaky and jittery!

Thank you for sharing!