اعتراض به نامزدی ایران برای عضویت در نهاد 'زنان سازمان ملل'
بی بی سی
29-Oct-2010

قرار است یازده روز دیگر رای گیری برای انتخاب اعضای هیات اجرایی نهاد جدید موسوم به "زنان سازمان ملل" صورت گیرد اما فهرست پیشنهادی گروه کشورهای آسیایی برای نامزدی در این انتخابات به دلیل معرفی ایران با اعتراضات شدیدی مواجه شده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark