رسا: انتشار سند تقلب در انتخابات
Rasatv
29-Oct-2010 (one comment)

نتایج نظر سنجی سپاه در قم ۲۰ روز پیش از انتخابات (فضای نمونه ۲۰۰ هزار نفر یعنی یک چهارم واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات):
میرحسین موسوی: ۵۹ درصد /
محمود احمدی نژاد: ۲۳ درصد /
مهدی کروبی: ۱۶ درصد /
محسن رضایی: ۱ درصد

>>>
Mardom Mazloom

بعد از سوتی سردار مشفق

Mardom Mazloom
Share/Save/Bookmark