صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» اعتصاب غذا کردند
Radio Farda
28-Oct-2010

اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» در جاده تهران – ساوه، در پی پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زده اند.

بر اساس این گزارش، در پی اعتصاب غذای کارگران این کارخانه که ۱۳۰۰ پرسنل دارد، کارفرما اعلام کرد دستمزدهای معوقه را تا چند روز آینده پرداخت خواهد کرد.

کارگران کارخانه « نورد و لوله صفا» در ماه های گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark