صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران؛ کمترین در خاورمیانه
rahesabz
26-Oct-2010

ـــرس: بنا به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران پس از قرقیزستان، کمترین در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.


به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، رشد تولید ناخالص
داخلی واقعی ایران در سال گذشته را ۱٫۱ درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این
شاخص در سال جاری به ۱٫۶ درصد خواهد رسید. با این حساب، در سال جاری،
ایران از نظر رشد اقتصادی پس از جمهوری قرقیزستان بدترین وضعیت را در منطقه
خواهد داشت.


صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی
ایران پس از قرقیزستان، کمترین در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.


صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با عنوان "دورنمای اقتصادی
منطقه‌ای، خاورمیانه و آسیای مرکزی"، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران
در سال گذشته را ۱٫۱ درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark