هجمه ی "دین خویان" دانشگاهی به آرامش دوستدار
akhbar-rooz.com
25-Oct-2010 (one comment)
• نامه ی این سه "استاد دانشگاه" به یورگن هابر ماس, هشداری ست به جامعه ی روشنفکری و روشنگری ایران, به ویژه به روشنفکران و روشنگران تبعیدی و مهاجر, تا دریابند که دین کاران و دین خویان با چه شکل و شمایل های فریبنده ای, در غرب به تبلیع و تقویت ارتجاع برخاسته اند .. >>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark