هشدار در مورد اعدام قریب الوقوع بیش از ششصد زندانی در مشهد
VOA
25-Oct-2010 (one comment)

«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» به افزایش نگران کننده آمار اجرای
احکام اعدام در زندان وکیل آباد مشهد هشدار داده  و از مقامات قضایی
جمهوری اسلامی خواسته است تا همه این اعدام ها را متوقف کنند.

« کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران » در بیانیه ای که روز دوشنبه (
٢٥ اکتبر ) منتشر کرد ضمن اشاره به دریافت گزارش های معتبری مبنی بر اعدام
های دسته جمعی و ناگهانی زندانیان در زندان وکیل آباد مشهد هشدار داده است
که بیش از ششصد زندانی در انتظار اجرای احکام اعدام در این زندان هستند.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از بیانیه اخیر خود نوشته
است ده زندانی در ١٢ اکتبر سال جاری در زندان وکیل آباد اعدام شده اند.

آرون رودز، سخنگوی کمپین گفته است گزارش های رسیده از اعدام های مشهد
حاکی است که تعداد افرادی که در ایران اعدام شده اند، بسیار بیش از ارزیابی
های انجام شده بوده است.

آقای رو... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
yolanda

......

by yolanda on

It reminds me of 1988's massacre.........Can the massacre be prevented this time?

Thank you for spreading the word.....I hope we can do better than 1988.......I did not hear anything in 1988...the world did not know....I hope this news can generate the outrage internationally! I hope these people's lives can be spared!