دفاع دوباره هاشمی رفسنجانی از وقف دانشگاه آزاد
Deutsche Welle Persian
12-Oct-2010 (one comment)

هاشمی رفسنجانی در واکنش به حکم ابطال وقف دانشگاه آزاد، به یادآوری نظر موافق آیت‌الله خمینی با ماهیت غیردولتی این مرکز آموزشی پرداخته است. وی در وبسایت خود نوشته که آیت‌الله خمینی جلوی مخالفان دانشگاه آزاد ایستاد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mardom Mazloom

جنگ زرگری

Mardom Mazloom


به نظر مجتبی واحدی، مشاور کروبی، این حکم خ.ر. به نفع هاشمی تموم شد ، حالا معلوم نیست این های و هوی هاشمی و این جنگ زرگری که راه انداختن بخاطر چیه؟ باز مشغول و منحرف کردن افکار عمومی؟