سه پیشنهاد مهم رئیس قوه قضائیه به رهبری
JARAS
12-Oct-2010 (2 comments)

سه پیشنهاد مهم رئیس قوه قضائیه

از آنجا که حضرتعالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظام نیز شرعا به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف دارم:

پیشنهاد اول. دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه جدا شده، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیما زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره شود. در این صورت جناب آقای رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] به عنوان رئیس دادگاههای امنیتی سیاسی خدمتتان پیشنهاد می شود.

پیشنهاد دوم. اگر پیشنهاد اول مقبول نمی افتد، استدعا دارم مسئولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی – که شمه ای از آن به عرضتان رسید – ولو شفاهی خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمائید تا عندالله حجت شرعی داشته باشم.

پیشنهاد سوم. اگر هیچیک از دو پیشنهاد فوق الذکر مقبول نمی افتد، جسارتا با استعفای این بنده موافقت فرمائید.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

IRI, You give me Hope

by Maryam Hojjat on

Despite of your nikname IRI you have given me hope.  Thanks.


IRI

Thanks to Iranian people

by IRI on

Turning the country to a quick dictatorship is not easy in Iran after the '79 revolution. There are some entitlement that Iranians feel and government can't easily mess with them. At this time, the blood-sucker khamenei and his family are trying to take total control of the system and country.
The war is for money and wealth of the nation. Working with Mullahs like Khamenei most of my adult life I have to say that besides penis and vagina, Mullahs don't know much about anything else and that's why they resort to terror and violance instead of logic and procedures. Of course good Akhunds are plenty too.
The reason that the blood-sucker is supporting Ahmadinejad is because the Sepah with guarantees to his son (of the bitch) Mojtaba, have divided the wealth among certain people and their servants.
If you see people in Iran calm, don't be fooled for one second. They are ready to revange the moment they see the opportunity

To Blood-sucker Khamenei and family: Stay tuned...