درخواست ۱۴ زندانی سیاسی برای تشکیل گروه حقیقت یاب ملی
BBC Persian
10-Oct-2010

چهارده نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران بازداشت شده اند، با انتشار بیانیه ای خواستار تشکیل یک گروه حقیقت یاب برای کشف حقایق مربوط به "تخلفات و دخالت های غیر قانونی" در جریان برگزاری انتخابات شده اند.

نویسندگان این بیانیه ضمن اشاره به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تشکیل گروهی حقیقت یاب برای بررسی حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر در آمریکا شده بود، درخواست تشکیل گروهی مشابه برای بررسی "دخالت ماموران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی" که به گفته آنها منشاء ایجاد تردیدهایی در مورد سلامت انتخابات بود را مطرح کردند.

در میان امضاء کنندگان این بیانیه نام افرادی چون بهمن احمدی امویی، محسن امین زاده، محسن میردامادی و عبدالله مومنی به چشم می خورد.

در ابتدای بیانیه به این جمله محمود ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark