معاون احمدی‌نژاد: بحث انتقال از پایتخت جدی است، چون دو میلیون تهرانی به موسوی رای دادند!
Kalameh
08-Oct-2010 (one comment)

چکیده : "بحث انتقال از تهران بحث جدی است و رییس‌جمهور یکشنبه‌ها این موضوع را دنبال می‌کند. در هیچ کجا، تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در یک جا متمرکز نمی‌کنند. در فتنه‌ی اخیر نیز در استان‌ها خبری نبود. نهایت اینکه در تهران دو میلیون نفر به آقای موسوی رای داده بودند که در مقابل 40 میلیون هیچ است، اما هشت ماه کشور گرفتار بود."

>>>
Mardom Mazloom

2M Tehranis voted Mousavi SO we change the Capital

by Mardom Mazloom on

Surprised?! That is how it works in real democracies!


Share/Save/Bookmark