با این افتضاح قضایی، محسنی اژه‌ای باید برود!
Kaleme / Ali Shakouri Rad
06-Oct-2010

چکیده : گزارش روز گذشته روزنامه ایران و شرح روند صدور حکم آقای صلواتی، به تنهایی و بدون توضیحات اضافی، خود حکایت از یک افتضاح قضایی می نماید که در پیش چشمان حیرت زده حقوق دانان، وکلا، قضات، مدیران دستگاه قضایی و مردم و ناظران حقوقی بین المللی نمایش داده شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark