آمريكا رسماً فتنه گران را تحت الحمايه خود اعلام كرد (خبر ويژه)
Kayhan
04-Oct-2010

دستور رئيس جمهور آمريكا براي تحريم 8 مقام ايراني به بهانه نقض حقوق بشر، پيوند كامل جريان فتنه و آشوب با واشنگتن را آشكارتر كرد.
اوباما ضمن نامه اي خواستار ممنوعيت صدور ويزا براي 8 مقام ايراني و ضبط دارايي هاي آنها- در صورت داشتن دارايي در آمريكا- شده است. اين افراد شامل سرلشكر جعفري، محسني اژه اي، حيدر مصلحي، حسين طائب(معاون اطلاعات سپاه)، صادق محصولي، مصطفي محمدنجار، احمدرضا رادان و سعيد مرتضوي هستند.
اين اقدام در حالي است كه افراد ياد شده نوعاً سفري به آمريكا نداشته اند و سپرده و دارايي اي نيز نزد بانك هاي آمريكايي ندارند. بنابراين اقدام اخير صرفاً اقدامي سمبليك در راستاي ابراز همراهي و همدلي با فتنه گراني است كه از دولت آمريكا خواسته بودند به بهانه حقوق بشر، از آنها حمايت كند.
سايت ضدانقلابي جرس كه از مبدأ لندن- و با كمك برخي فتنه گران مقيم داخل- مديريت مي شود، در ارزيابي اقدام اوباما نوشت: برخي مخالفان 13 آبان... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark