سرتیپ رادان: اعتراض بازاریان فتنه اقتصادی نیست
بی بی سی
03-Oct-2010

این سخنان دو روز بعد از آن بیان می شود که سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی احتمال وقوع "فتنه اقتصادی" را مطرح کرد و گفت که برخی با "فشار های اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد."

تاکید فرمانده نیروی انتظامی بر "اعتصاب و تعطیلی" در زمانی مطرح شد که بازار تهران به خصوص صنف طلا در اعتراض به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده چند روز فعالیتش را متوقف کرده بود.

اکنون آقای رادان در مقام معاون آقای احمدی مقدم سعی کرده لحن رئیس خود را کمی تلطیف کند با این حال می گوید:"با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افرادی در صدد برپایی فتنه جدید هستند ولی این دسته از افراد بدانند پلیس با اقتدار در کنار دولت ایستاده است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark