حمله شديد محمود احمدى نژاد به آمريكا
Radio Farda
03-Oct-2010

محمود احمدى نژاد، رييس جمهور اسلامى ايران در تازه ترين سخنان جنجالى خود بار ديگر به آمريكا حمله كرد و گفت: «آن قدر پر رو هستند كه ما را تهديد مى كنند. مرده شور خودتان، ميزتان و قيافه تان را ببرد كه همه دنيا را به لجن كشيديد.»

محمود احمدى نژاد كه به عنوان يكى از رهبران جنجالى در جهان معروف شده است روز يكشنبه در مراسم افتتاح واحدهاى مسكن مهر شهر جديد هشتگرد از حادثه تروريستى ۱۱ سپتامبر به عنوان يک «ماجرا» نام برد و گفت كه «اگر دير جنبيده بوديم آن را به مقدس ترين موضوع عالم تبديل مى كردند.»

رييس جمهور ايران مى گويد كه حقيقت موضوع ۱۱ سپتامبر بايد روشن شود و رهبران آمريكا را متهم كرد كه «به اين بهانه به منطقه ما (خاورميانه) ريخته اند و ريختن خون مردم را حلال كرده اند و هر كارى كه مى خواهند مى كنند.»

وى افزود: «بايد مشخص شود و آنها دلايل خود را با سند ارايه دهند، نه اينكه هرچه رييس جمهور آمريكا گفت، بگويند د... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark