«حماقت حد و مرز ندارد»
dw-world
01-Oct-2010 (one comment)

یک مفسر آلمانی ‌می‌گوید، غرب باید به رفتار کج‌دارومریز با ایران پایان دهد. دمکراسی‌های غربی باید در قبال ایران موضعی قاطع و روشن اتخاذ کنند، آنهم نه فقط در مورد مناقشه‌ اتمی بلکه همچنین در روابط تجاری و مسئله حقوق بشر.

ریچارد هرتسینگر، مفسر روزنامه‌ی آلمانی "دی ولت" در شماره روز یکشنبه (۲۶ سپتامبر / ۴ مهر) این روزنامه در تفسیری می‌نویسد که رهبری جمهوری اسلامی بارها با یک شگرد تکراری با غرب برخورد کرده است.

هرتسینگر شگرد رهبری جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می‌کند: «آنها نخست غرب را که از آن نفرت دارند با لفاظی‌های تهاجمی دچار شوک‌ و بهت‌زدگی می‌کنند؛ و سپس درحالی که غرب در جستجوی واکنش دپیلماتیک مناسب برای برانگیختگی و حیرت خویش است، به سرعت اعلام می‌کنند که آماده گفت‌وگو در مناقشه‌ی اتمی هستند؛ مناقشه‌ای که پایانی برای آن نیست.»

از نظر این مفسر، واقعیت‌ها نشان داده که رهبری تهران هر بار در این ش... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Mr. Hertzinger is very honest journalist &

by Maryam Hojjat on

analyst. I hope west follows his advice.