دکتر سودبخش دومین قربانی جامعه پزشکی در فاجعه کهریزک
Advar News
28-Sep-2010

دوارنیوز: دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشیار دانشگاه تهران که طی هفته گذشته مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفته و جان باخته است، از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری اداری و تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات امنیتی به وی دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند را، رسما مننژیت اعلام کند.

این استاد دانشگاه، یک روز قبل از سفر از ایران و عزیمت به خارج، بطرز مشکوکی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.

بدین ترتیب عبدالرضا سودبخش دومین پزشکی است که طی یک سال اخیر، در این رابطه کشته شده است.

رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک نیز، ٢۵ آبان ۸۸ بطرز مشکوکی درگذشت؛ که مقامات آنرا "خودکشی اعلام کردند.

شنیده های خبرنگار جرس در تهران حاکی از آن است دکتر عبدالرضا سودبخش دانشیار دانشگاه تهران و متخصص عفونی در ارتباط مستقیم با ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark