۱۱۰۰ سال زندان برای زندانیان سیاسی ایران در حال اجراست
rahesabz
26-Sep-2010

جرس: زندان اوین و بند 350 آن هم اکنون تبدیل به مرکزی جهت اعمال فشار و محدودیت بیشتر برای زندانیان سیاسی- عقیدتی ایران تبدیل شده است. هم اکنون حدود 145 نفر در این زندان به اتهام های سیاسی و عقیدتی در حال گذران دوران زندان خود هستند. جوان ترین این زندانیان جوانی 19 ساله به نام محسن شوشتری است که به یک سال حبس محکوم شده و مسن ترین آنها امیرعلی مهرنیا با 73 سال سن است. او یک معلم بازنشسته است که درحوادث پس از انتخابات بازداشت و به دو سال زندان محکوم شده است.

مشخصات دقیق ۲۱۶ زندانی سیاسی- عقیدتی و امنیتی در زندان های مختلف ایران شناسایی شده است که بیش از ۱۱۰۰ سال محکومیت دارند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان های مختلف ایران هستند. این در حالی است که از میان این زندانیان برخی به اعدام و حبس ابد محکوم شده اند که اگر برای هر کدام از این افراد و میزان محکومیت شان، چندین سال را در نظر بگیریم، بیش از یک هزار و ۵۰۰ سال زندان خوا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark