احمدی‌نژاد باید بابت حرف‌هایش بازخواست شود
30mail
26-Sep-2010

وی با بیان اینکه در این خصوص مجلس شورای اسلامی را به شدت مقصر می‌دانم گفت: «معتقدم که قطعا نمی‌بایست مجلس شورای اسلامی از کنار نطق‌های رئیس جمهور بی‌تفاوت رد شود. این نطق‌ها مهم و روی منافع و مصالح ملی ما تاثیر زیادی می‌گذارد.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark