گفتگوی اختصاصی خودنویس با زهرا رهنورد
Khodnevis
25-Sep-2010 (one comment)

- بخش بزرگی از طبقه متوسط نگاهی متفاوت به انقلاب دارد. اکثریت خاموش یا همان بخش خاکستری جامعه آنقدر بزرگ است که باید تلاش بیشتری برای جذب آن انجام گیرد. چرا پیام‌های آقای موسوی آنچنان که باید و شاید روی این گروه تاثیر نگذاشته است؟ چرا چنین به نظر می‌رسد که نگرانی عمده آقای موسوی ریزش نیروهای ارزشی است؟

* من فکر می‌کنم تمام تجربیات سی ساله ما در این مقطع در انتخابات دهم ریاست جمهوری بار دیگر در معرض نقد و قضاوتمان قرار گرفته است. هر کس حق دارد هر فکر و سلیقه ای داشته باشد و برای آن آرمان پردازی کند و در عمل هم برای تحقق آن تلاش کند. امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که شکوه وحدت رنگین کمان ملت شهر فرنگ نیست اما از همه رنگ است. و این تجربه بزرگی است. کثرت در وحدت هم فلسفی است و هم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، چرا حق نمی‌دهید در این هفت رنگ یا رنگارنگی، موسوی مذهبی دوست‌دار امام خمینی هم صادقانه رنگ خودش را داشته باشد. او که گفت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Fred

ماستمالی کاظمی موسوی رهنوردی

Fred


«چرا به موسوی حق ندهیم که به عنوان یک فرد مذهبی و دوستدار امام خمینی از او به نیکی یاد کند؟»

هر وقت نخست وزیر محبوب «امام» راجع به حنایت علیه بشریت که فرمان کتبی «امام»  برای قتل عام زندانیان ایرانی را شامل میشود توضیح داد آن زمان «حق » دارد به «دوستداری امام خمینی» خودش بپردازد.

ولی اگر فکر میکند نقش خودش و امامش را میتواند با ایندست واژه پرانیها ماستمالی کند سخت در اشتباه است.