راه‌اندازی پنجاه هزار مدرسه‌ی قرآن
shahrzadnews
25-Sep-2010

شهرزادنیوز:راه‌اندازی 50 هزار مدرسه‌ی قرآن به تصویب رسیده و قرار است ده هزار از این مدارس امسال و مابقی در سال‌های آینده تاسیس گردند.

نوید، دبیر شورایعالی آموزش و پرورش، در باره‌ی ضرورت راه‌اندازی این مدارس به "تبلیغات مستکبران علیه قرآن و اسلام" اشاره کرد و اظهار داشت که برای خنثا کردن این جو لازم است "سواد، اندیشه و معرفت قرآنی را بیش از گذشته بالا برد." وی افزود: "دانش‌آموزان و معلمین در محل مدرسه بهترین زمینه برای نشر و تبلیغ پیام انقلاب و اسلام در سطح جهان هستند

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark