نامه روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی به احمدی‌نژاد
Khodnevis
23-Sep-2010

جمعی از روزنامه‌نگاران ایرانی که در سال‌های اخیر به خاطر بسته شدن روزنامه‌ها و یا فشارهای سیاسی مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند، امشب نامه‌ای را در اختیار رئیس دولت دهم در نیویورک می‌گذارند. در این نامه آمده است: «
ما روزنامه‌نگارانی هستیم که تنها به دلیل پرسش‌گری از داشتن روزنامه در ایران محروم مانده‌ایم، هوشیار باشید که پاسخ منفی شما به این نامه و یا بی‌تفاوت گذشتن شما از کنار پرسش‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاید بار دیگر افکار عمومی دنیا را متوجه این سازد که چرا رییس دولت ایران از پاسخ‌گویی به روزنامه‌نگاران کشور خودش گریزان است.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark