«اینکه به هیچ موجودی نباید تعرض کرد، مورد قبول دین اسلام نیست»
30 Mail
23-Sep-2010

محمد تقی مصباح یزدی می‌گوید دین الهی واقعیت‌های یک جامعه را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن قوانین را وضع می‌کند، اینکه به هیچ موجودی نباید تعرض کرد، مورد قبول دین اسلام نیست و حتی یکی از عبادات در دین اسلام قربانی کردن است.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در درس اخلاق هفتگی خود گفت: «هدف اصلی از جهاد و جنگ در اسلام، حفظ اسلام است و باید همه فدای اسلام شویم زیرا در برابر اسلام جان ما ارزشی ندارد و اگر دین نباشد همه در حد حیوان بلکه پست‌تر از آن می‌شوند.»
به گفته مصباح یزدی «در جهاد اسلامی و نگاه الهی به جنگ، اسلام و دین مهم‌تر از ناموس، جان و مال معرفی شده و مسلمانان وظیفه دارند از دین اسلام در هر شرایطی و از هر راهی دفاع کنند.»
وی در پایان گفت: «قرآن کریم تاکید می‌کند که مسلمانان برای حفظ عبادتگاه‌ها باید جهاد کنند و این مسئله در نخستین آیات جهاد که در سوره حج نازل شده تصریح شده است، بنابراین یکی از حکمت‌... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark