افشای فاز نهایی کودتا در سند شورای عالی امنیت ملی
Jonbesh-e Rah-e Sabz / Niloufar Zare
21-Sep-2010 (one comment)

هدف اصلی سند، توجیه رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از اعضای هرم قدرت برای همراهی تمام عیار با حذف هاشمی است. آنها در این سند بخش مهمی را با سرفصل "عبور از قانون و رهبری" مشخص کرده اند و چینش اطلاعات مربوط به این بخش به گونه ای است که خطر هاشمی را به عنوان اصلی ترین چهره حامی تحدید رهبری برجسته می کند. آقای خامنه ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری و تحولات پس از آن تا حد زیادی با پروژه حذف هاشمی همراهی کرده است اما انتظار احمدی نژاد و حامیانش این است که رهبر جمهوری اسلامی او را به طور کامل از مناصب اش در قدرت کنار گذاشته و به حاشیه بفرستد. با این حال هواداران حذف هاشمی سیاست گام به گام را نیز کنار نگذاشته اند. آنها با معرفی "مهدی هاشمی" فرزند هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مسببان اصلی اعتراض های پس از انتخابات، خواهان بازداشت و محاکمه وی شده اند. قوه قضاییه که به طور روز افزونی تحت تسلط دولت درآمده برای وی کیفرخواست تهیه کرده و و... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

from within they will devour each other

by mahmoudg on

they will get weak until such time that surgical attacks will finish them once and for all.