(Video)تهران دیشب سبز شد
daneshjoonews
20-Sep-2010
سه شنبه, ۳۰
شهریور ۱۳۸۹

دانشجونیوز: در پی افزایش فشارها بر آقایان مهدی کروبی و میرحسین
موسوی در هفته های اخیر و حصر نسبی آنها دیشب در برخی از نقاط تهران
بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور طنین انداز شد.

پیش از این جمعی از سایتهای سبز با صدور فراخوانی از مردم کشورمان
دعوت نموده بودند تا اعتراض شان را به به حصر رهبران جنبش سبز و
بازیهای جدید کودتاگران، با بانگ های الله اکبر در دوشنبه شب نشان
دهند.

در پی این دعوت ها و افزایش فشارهای امنیتی و تهدیدات وارده بر
سران جنبش سبز و همچنین واکنش به اِعمال محدودیت های تازه علیه فعالان
جنبش، در بسیاری از نقاط تهران در شب گذشته مردم با حضور در پشت بام
ها به حمایت از جنبش سبز پرداخته و شعار هایی در محکومیت دیکتاتوری و
حمایت از موسوی و کروبی سر دادند.

این همبستگی در حالی اتفاق افتاد که حکومت ایران در چند ماه اخیر تلاش
های بسیاری کرده بود تا جن... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark