با ابوالحسن بنی‌صدر از خبرگان قانون اساسی تا خبرگان رهبری
Deutsche Welle Persian
20-Sep-2010 (one comment)

بنی‌صدر قدرتی را که الان ولی فقیه در ایران دارد تنها قابل مقایسه با قدرت فرعون و قدرت پاپ در قرون وسطا می‌داند.

وی همچنین از جعل نامه‌ای منسوب به آیت‌الله خمینی می‌گوید که براساس آن شرط مرجع تقلید بودن از شرایط رهبری حذف شد تا آیت‌الله خامنه‌ای بتواند بر مسند قدرت بنشیند.

بنی‌صدر می‌گوید هرچند با تغییرات به وجود آمده در قانون اساسی عملا اختیارات ولی فقیه چند برابر شده اما حتی بر اساس همین قانون هم هم‌اکنون مجلس خبرگان می‌تواند رهبر را عزل کند.

البته وی تصریح می‌کند که این اتفاقی است که با این مجلس خبرگان و با سیستم فعلی هرگز نخواهد افتاد.

ابولحسن بنی‌صدر معتقد است رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی فعلی قابل اصلاح نیست.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

he is just realizing his life

by mahmoudg on

was just a waste, writing his thesis on Islamic Economy and following that demon, Khomeini.  Ashke Temsah, as they say, he is as guilty as all those who helped bring about this regime, and upon his return to Iran must be answerable for his actions.  Of course this is a free Iran he will be returning too and will have the right defend himself, with his attorney present.  the same rights he denied many thousands who were cast to the gallows under his presidency.