بقایی: احمدی‌نژاد کوروش زمان است
Kaleme
18-Sep-2010 (one comment)

رییس سازمان میراث فرهنگی معتقد است محمود احمدی نژاد کوروش زمان است.

حمید بقایی در گفت و گو با هفته نامه پنجره با رد گمانه زنی‌ها درباره این که دولت برای جذب برخی از اقشار جامعه منشور کوروش را به کشور باز گردانده است، گفت: «دولت هیچ نیازی به این‌گونه امور ندارد»

وی عنوان کرد اگر به کارهایی که آقای احمدی‌نژاد انجام داده دقت کنیم، می‌توانیم بگوییم آقای احمدی‌نژاد، کوروش زمان است.

بقایی گفت: «آقای احمدی‌نژاد با مواضعی که در مقابل آمریکا در سازمان ملل گرفته، به نوعی کوروش زمان است.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mardom Mazloom

محمود بخواب، که بوی تعفنت ایران رو برداشت

Mardom Mazloom


چو ایران نباشد، تن من مباد