مدرس حوزه: اوباما ایرانی است
Shafaf
17-Sep-2010 (5 comments)

مدرس حوزه هاي علميه قم با بيان اينكه تهاجم فرهنگي از قرآن سوزي و اهانت فيزيكي به قرآن مهم تر و تاثير گذارتر است گفت: شبكه ماهواره اي فارسي وان به مراتب از قرآن سوزي در خيابان هاي واشنگتن اثرات مخرب بيشتري دارد.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام 'حسن عرفان' روز پنجشنبه در همايش 'تكريم از پشتيبانان تعليم و تربيت با رويكرد عدالت و بصيرت' استان كرمان از مبارزه با ايمان شيعيان با استفاده از ماهواره ها و شبكه هاي غير اخلاقي به عنوان راه دوم نابود كردن تشيع ياد كرد.

وي اصالت اوباما را ايراني دانست و گفت: برك به معني پشم شتر است و در تلفظ انگليسي باراك خوانده مي شود.حجت الاسلام عرفان ادامه داد: اجداد اوباما در بوشهر ايران به توليد و فروش پشم شتر مشغول بوده اند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

Maryam Hojat

by mahmoudg on

My bad i should have said Maziar or Kaveh Ahangar, any Persia lover other than him.  probably had a momentary lapse of love for Islam.  I promise it won't happen again. 8:)

 


Zereshk

Bushehr? No wonder!

by Zereshk on

No wonder Obama doesnt have the guts to order a military strike on Bushehr! It's his hometown! hah!


Maryam Hojjat

Mahmoudg, Salman Farsi

by Maryam Hojjat on

Was a traitor who helped Arabs in invasion of IRAN and you place his name with Babal Khoramdin.  Am I wrong?


Zereshk

I knew it!!!

by Zereshk on

Hillary is also rashti, and Emanuel Rahm is from Yaaft abad!

This explains everything.

Thank You Hozeh Elmieh for sharing such truths! 

 


mahmoudg

In that case I will place Hussein Obama

by mahmoudg on

Next to the likes of Babak Khoramdin and Salman Farsi.  Iranians who loved Persia so much to rise up against Islam and destroy it.  Perhaps Obama can surgically attack Iran and save it once and for all from the clutches of Islam and Shiism and help Iranians create a secular democracy.  One, that places Islam, Christianity, Judaism, Zoroastrianism and all others into the dustbin of history.