نگرانی خامنه ای از رویارویی مردم و نظام اسلامی
iranpressnews
16-Sep-2010

رادیو فرانسه: آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار
با رئیس و نمایندگان مجلبس خبرگان رهبری در مورد اوضاع داخلی ایران و
موقعیت آن در صحنه و مناسبات بین المللی اظهار نظر کرد. در این اظهار نظر،
آیت الله خامنه ای صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران و
ناآرامی های پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و همچنین اظهارات جنجالی یک
کشیش آمریکایی را در مورد سوزندان قرآن اجزای یک برنامۀ واحد توصیف کرد که
به گفتۀ رهبر جمهوری اسلامی از سوی دشمنان نظام دینی ایران یعنی غرب طراحی
شده اند.

رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر مسئولان کشور را به وحدت واقعی فراخواند و
گفت : "معنای وحدت این است که مشترکات را تقویت کنیم و نه اینکه سایه برخی
دلخوری های شخصی از برخی افراد بر تمام رفتار انسان حاکم شود" و "موضوع های
فرعی و خلاف مصالح کشور مطرح" شوند.

آیت الله خامنه ای در ادامه... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark