طراحی کودتا براساس گزارش شورایعالی امنیت ملی
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
15-Sep-2010 (3 comments)

در ابتدای این گزارش که عنوان "بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار و سازمان فتنه 88" را دارد، آمده است: "پاور پوينت حاضر شامل بررسي و تجزيه و تحليل ساختار و سازمان فتنه اخير، حاصل جلسات متعدد كارشناسان با حضور مسئولين و كارشناسان عالي وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشد كه بنا بر تصويب دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي صورت گرفته است. در این جلسات با استفاده از تمامی جمع آوری های انجام شده قبلی و اسناد معتبر اطلاعاتی و استفاده از اظهارات و بازجویی های متهمین، مطلب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توافق کامل این نهادها به تصویب رسیده است".

در این گزارش سپس در 14 نمودار جدولی به "نمایی از یک توطئه نافرجام، جلسات، هدف و استراتژی، لایه رهبری، طراحی سناریو سازی و سازماندهی، نقش هاشمی، تاکتیک های اجرایی و هدایت در صحنه بعد از انتخابات، عناصر تاثیر گذار در فتنه اخیر و حامیان مرتبط با آنها یعنی هاش... >>>

Shifteh Ansari

More leaks from Supreme National Security Council

by Shifteh Ansari on

Wow!  Unbelievable!  Here it is in black and white--the conspiracy theory which justified the coup.  Well, if the National Security Council is dumb enough to buy this and act on it, they are closer to a collapse (due to sheer stupidity) than we thought before.


Share/Save/Bookmark

 
Mammad

Absolutely

by Mammad on

Only brute force has kept them there.

Rooz's version is a shoter version of Norooz's that you, Shifteh khaanoum, also posted.

 

Mammad


mahmoudg

I keep telling you guys....

by mahmoudg on

one bomb is all it takes to topple this regime, lets support surgical attacks and rid ourselves of 1400 years of hypocrisy, backwardness and stupidity.